Wokół rysunkowych postaci Bolka i Lolka Blog Marzeny Nehrebeckiej Sąd Okręgowy w Bielsku Białej wyrokiem z dnia 18.05.2005 sgn. akt C 78 86 k:80 orzekł iż współautorami postaci Bolka i Lolka w ujęciu plastycznym są Alfred Ledwig, Leszek Leon Lorek oraz Władysław Nehrebecki i każdej z tych osob przysługują takie same udziały w majątkowych prawach autorskich czyli każdemu po 33.33 . Wszyscy twórcy już nie żyją pozostawili jednak spadkobierców. Alfred Ledwig dwie córki - Yvonne i Barbarę, dziedziczące ustawowo po 50 . Przekłada się to po 16 udzilałów w prawach do postaci dla każdej z nich. Leszek Leon Lorek miał jednego syna Andrzeja i to on odziedziczył calosc udzialow ojca czyli 33 całości praw do wizerunku Bolka i Lolka. Władysław Nehrebecki miał troje dzieci- synów Jana i Romana dziedziczących po 1 4 każdy oraz córkę Marzenę , która odziedziczyła połowę przysługujących ojcu udziałów. Tak wiec Marzena Posiada 16 praw do postaci Bolka i Lolka, braciom przypadło po 8
Blog > Komentarze do wpisu

Jak powstaje film animowany. Jak powstawała Wielka Podróż Bolka i Lolka

Aby ogarnąć przyszłe, a raczej przeszłe wydarzenia, warto wiele rzeczy przybliżyć. Ponieważ tak naprawdę losy mojej rodziny zostały zdeterminowane przez celuloidowe postacie i spory toczące się wokół nich, warto wyjaśnić jak powstawał, jak wyglądał film animowany. Poniżej cytuję pismo opisujące cykl produkcyjny filmu rysunkowego, napisane przez mojego tatę, które miało pomóc sądowi odnaleźć się w tematyce realizacji takich filmów. Pismo pochodzi z 1978 roku. Pozwoliłam sobie zilustrować je przykładami, które jednocześnie pochodzą z filmu "Wielka Podroż Bolka i Lolka". Tych materiałów mam po prostu w domu najwięcej.


 


 

 

Cykl produkcyjny filmu rysunkowego

 

 

Wstępną czynnością jest stworzenie scenariusza. Po akceptacji przez dyrektora Studia scenariusz zostaje powierzony reżyserowi do realizacji, który opracowuje eksplikacje reżyserską. Zawiera ona założenia artystyczne i techniczne - organizacyjne określające konwencję realizacji, potrzeby sprzętowo-materiałowe, terminy itp.


Wielka Podróz Bolka i Lolka


Wielka Podróz Bolka i Lolka

Eksplikacja reżyserska, aut. Władysław Nehrebecki

 

Wielka Podróż Bolka i Lolka

Pierwsza strona scenariusza "Wielkiej Podróży Bolka i Lolka", aut. Władysław Nehrebecki


Następnie dział programowy w porozumieniu z reżyserem powierza wykonanie projektów plastycznych postaci i dekoracji (opracowania plastyczne). Autorem projektów może być również reżyser, jeśli jest plastykiem posiadającym odpowiednie kwalifikacje. W skład opracowania plastycznego wchodzą projekty podstawowe i projekty realizacyjne (użytkowo - wtórne).


Wielka Podroz Bolka i Lolka

Szkic sceny, rys. Władysław Nehrebecki

 

Wielka Podroż Bolka I Lolka

Projekt Słonia, rys. Władysław Nehrebecki


Wielka Podróż Bolka i Lolka

Projekt postaci Jeremiasza - rzeżmieszka, rys. Władyslaw Nehrebecki

 

Wielka Podróz Bolka i Lolka

Kolorystyczny projekt postaci Bolka, oprac. Władysław Nehrebecki


“Przez projekt podstawowy rozumie się ostateczne opracowanie dzieła w odpowiedniej skali wraz z opisem technicznym, a w dziale filmu animowanego wraz z pełna charakterystyką plastyczną i animacyjną, w formie umożliwiającej prawidłową jego realizację, przewidzianą dla danego działu metodą techniczną” (Rozp. RN. nr 158 z 11.XI. . 1977, załącznik nr 2- objaśnienia ogólne).

 

Kolejną pracą reżysera w okresie przygotowawczym jest opracowanie scenopisów - opisowego i rysunkowego. Scenopis opisowy stanowi przetworzenie scenariusza w dokładny zapis dramaturgiczny poszczególnych ujęć z podaniem sekundażu.

Scenopis obrazkowy jest  podstawową koncepcją realizacyjną -rozpracowaniem akcji wraz z kompozycją kadru podaną w rysunku, wraz z zaznaczeniem gestów postaci i ich stanów psychomimicznych.


Wielka Podróż Bolka i Lolka

Brudnopis scenopisu opisowego, aut. Władysław Nehrebecki

 

Wielka Podróż Bolka i Lolka

Scenopis opisowy, aut. Władysław Nehrebecki


Wielka Podróz Bolka i Lolka

Szkice do scenopisu, aut. Władysław Nehrebecki

 

Wielka Podróż Bolka i Lolka

Scenopis obrazkowy, aut. Władysław Nehrebecki


Po zatwierdzeniu scenopisu przez redaktora i dyrektora rozpoczyna się animacja filmu. Pracą zespołu animatorów i fazistów (ok 5 osób) kieruje reżyser. Rozkładając poszczególne ujęcia przekazuje wskazówki i uwagi dotyczące sposobu animacji, charakteru danej sceny itd. rysunki animacyjne - ujęcia wykonywane są etapami, ołówkiem na kalce technicznej, filmowane na taśmie kontrolnej, następie wywoływane i sprawdzane przez reżysera w obecności zespołu animatorów. Taki przegląd “konturówki” ma na celu eliminację błędów przed oddaniem rysunków do kopierni.


Wielka Podróż Bolka i Lolka

Layout animacyjny, rys. Władysław Nehrebecki


Kolejną fazę realizacyjną stanowi kopiowanie rysunków na celuloid - ręcznie bądź metodą kserograficzną.


Celuloidy są następnie malowane farbami temperowymi. Jednocześnie w dekoratorni sporządzane są projekty realizacyjne (dekoracje użytkowe), wg. projektów podstawowych. Autor (autorzy) projektów podstawowych decyduje o tym czy projekty realizacyjne wykona sam, czy też zostaną one zlecone zespołowi dekoratorni.


Wielka Podróż Bolka i Lolka

 

Z chwilą ukończenia malowania celuloidów oraz dekoracji użytkowych materiał przekazywany jest do działu zdjęć, gdzie operator obrazu filmowego filmuje poklatkowo, na taśmę barwną, kolejno wszystkie ujęcia. Wykonuje to według recept ujęć sporządzonych przez animatorów, zgodnie ze wskazaniami reżysera.

 

Następnie taśma obrazu filmowego zostaje wywołana w laboratorium (w Łodzi), po czym po wstępnym montażu pokazywana jest jako kopia robocza (niema) filmu na I kolaudacji filmu w Studio. W przeglądzie uczestniczy rada artystyczna i zespół realizatorski, dział redakcji i dyrektor. Zgodnie z konkluzją oceny zaleca się ew. poprawki, skróty lub dokrętki.

 

Komponowanie muzyki odbywa się na zasadzie postsynchronu (dostosowaniu do istniejącego obrazu). Kompozytor tworzy muzykę odpowiednio do treści, nastroju i rytmu akcji. Jednocześnie na odrębnej taśmie nagrywane są efekty akustyczne, niezbędne do ilustracji dźwiękowej akcji filmu. Nagrywany jest również (o ile przewidziano to w scenariuszu)  dialog lub komentarz.

 

Końcową fazę realizacji filmu stanowi montaż poszczególnych taśm - obrazu, muzyki, efektów akustycznych i ew. tekstu słownego. Wówczas odbywa się w studio II kolaudacja filmu, a następnie zgranie tych elementów na jedną taśmę.

 

Końcowe prace laboratoryjne i wykonanie kopii wzorcowej odbywają się w  WFO lub WFF w Łodzi.

 

Gotowy film oceniany jest przez grono krytyków filmowych na kolaudacji w Naczelnym Zarządzie Kinematografii, po czym zostaje skierowany do rozpowszechniania.

wtorek, 06 lipca 2010, marzena_ne

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu:
Komentarze
2010/07/06 20:33:30
Bardzo interesujace ale i skomplikowane dla kogos,kto stoi z boku.Podziwiam Ciebie,ze zadalas sobie tyle trudu,by to ogarnac.Pozdrawiam.