Wokół rysunkowych postaci Bolka i Lolka Blog Marzeny Nehrebeckiej Sąd Okręgowy w Bielsku Białej wyrokiem z dnia 18.05.2005 sgn. akt C 78 86 k:80 orzekł iż współautorami postaci Bolka i Lolka w ujęciu plastycznym są Alfred Ledwig, Leszek Leon Lorek oraz Władysław Nehrebecki i każdej z tych osob przysługują takie same udziały w majątkowych prawach autorskich czyli każdemu po 33.33 . Wszyscy twórcy już nie żyją pozostawili jednak spadkobierców. Alfred Ledwig dwie córki - Yvonne i Barbarę, dziedziczące ustawowo po 50 . Przekłada się to po 16 udzilałów w prawach do postaci dla każdej z nich. Leszek Leon Lorek miał jednego syna Andrzeja i to on odziedziczył calosc udzialow ojca czyli 33 całości praw do wizerunku Bolka i Lolka. Władysław Nehrebecki miał troje dzieci- synów Jana i Romana dziedziczących po 1 4 każdy oraz córkę Marzenę , która odziedziczyła połowę przysługujących ojcu udziałów. Tak wiec Marzena Posiada 16 praw do postaci Bolka i Lolka, braciom przypadło po 8
RSS
środa, 02 lutego 2011
Długo nie pisałam, nie potrafiłam. Zostawiłam wątek mojego taty w momencie kiedy był pochłonięty pracą, kiedy rozpoczął się konflikt o postacie i kiedy zaczęli odwracać się od niego przyjaciele. Zostawiłam go też w momencie, kiedy zawiązała się jego nowa rodzina, a mały kapryśny dzieciuch, czyli ja, wspinał się na kolana, zaglądał co rysuje i przeszkadzał w pracy. I nie potrafiłam dalej prowadzić tej opowieści. Do tej pory nie wiem jak przejść przez opis wydarzeń, które zabrały mi ojca a dzieciom twórcę, który dał im tyle radości. Może po przerwaniu tej kilkumiesięcznej ciszy uda mi się jakoś zebrać te myśli razem, spisać te historię i pójść dalej. Aby jednak przerwać o milczenie i zapełnić pustkę, zrobię mały zwrot w czasie i spróbuję połączyć teraźniejszość z przeszłością i niedaleką przyszłością.
O autorze