Wokół rysunkowych postaci Bolka i Lolka Blog Marzeny Nehrebeckiej Sąd Okręgowy w Bielsku Białej wyrokiem z dnia 18.05.2005 sgn. akt C 78 86 k:80 orzekł iż współautorami postaci Bolka i Lolka w ujęciu plastycznym są Alfred Ledwig, Leszek Leon Lorek oraz Władysław Nehrebecki i każdej z tych osob przysługują takie same udziały w majątkowych prawach autorskich czyli każdemu po 33.33 . Wszyscy twórcy już nie żyją pozostawili jednak spadkobierców. Alfred Ledwig dwie córki - Yvonne i Barbarę, dziedziczące ustawowo po 50 . Przekłada się to po 16 udzilałów w prawach do postaci dla każdej z nich. Leszek Leon Lorek miał jednego syna Andrzeja i to on odziedziczył calosc udzialow ojca czyli 33 całości praw do wizerunku Bolka i Lolka. Władysław Nehrebecki miał troje dzieci- synów Jana i Romana dziedziczących po 1 4 każdy oraz córkę Marzenę , która odziedziczyła połowę przysługujących ojcu udziałów. Tak wiec Marzena Posiada 16 praw do postaci Bolka i Lolka, braciom przypadło po 8
RSS
poniedziałek, 21 kwietnia 2014
Kto ma prawa do Bolka i Lolka ? Do kogo należy się zwracać o zgodę na korzystanie z wizerunku? Mam nadzieję że ten wpis wszystko wyjaśni.
wtorek, 08 kwietnia 2014
Aby poznać twórce , warto sięgnąć do własnoręcznie pisanego i podpisanego życiorysu. Kiedyś tata starał sie o stypendium w Anglii i krotko streścił swoją drogę życiową. Korzystając z okazji zrobiłam fotokopię z dokumentacji znajdującej sie w Studio Filmow Rysunkowych.W studio zniszczono wiele dokumentów i nieustannie znikają kolejne, ten na szczęście ocalał a przynajmniej był jeszcze dostępny w SFR w lutym ubiegłego roku.
O autorze