Wokół rysunkowych postaci Bolka i Lolka Blog Marzeny Nehrebeckiej Sąd Okręgowy w Bielsku Białej wyrokiem z dnia 18.05.2005 sgn. akt C 78 86 k:80 orzekł iż współautorami postaci Bolka i Lolka w ujęciu plastycznym są Alfred Ledwig, Leszek Leon Lorek oraz Władysław Nehrebecki i każdej z tych osob przysługują takie same udziały w majątkowych prawach autorskich czyli każdemu po 33.33 . Wszyscy twórcy już nie żyją pozostawili jednak spadkobierców. Alfred Ledwig dwie córki - Yvonne i Barbarę, dziedziczące ustawowo po 50 . Przekłada się to po 16 udzilałów w prawach do postaci dla każdej z nich. Leszek Leon Lorek miał jednego syna Andrzeja i to on odziedziczył calosc udzialow ojca czyli 33 całości praw do wizerunku Bolka i Lolka. Władysław Nehrebecki miał troje dzieci- synów Jana i Romana dziedziczących po 1 4 każdy oraz córkę Marzenę , która odziedziczyła połowę przysługujących ojcu udziałów. Tak wiec Marzena Posiada 16 praw do postaci Bolka i Lolka, braciom przypadło po 8
RSS
wtorek, 06 lipca 2010
Aby ogarnąć przyszłe, a raczej przeszłe wydarzenia, warto wiele rzeczy przybliżyć. Ponieważ tak naprawdę losy mojej rodziny zostały zdeterminowane przez celuloidowe postacie i spory toczące się wokół nich, warto wyjaśnić jak powstawał, jak wyglądał film animowany. Poniżej cytuję pismo opisujące cykl produkcyjny filmu rysunkowego, napisane przez mojego tatę, które miało pomóc sądowi odnaleźć się w tematyce realizacji takich filmów. Pismo pochodzi z 1978 roku. Pozwoliłam sobie zilustrować je przykładami, które jednocześnie pochodzą z filmu "Wielka Podroż Bolka i Lolka". Tych materiałów mam po prostu w domu najwięcej.
O autorze